Ubezpieczenie skipera

Skiper prowadzący rowadzący jacht oprócz standardowych ubezpieczeń, którymi objęty powinien być każdy jadący zagranicę, czyli ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, Kosztów leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Utraty i kradzieży bagażu, Kosztów ratownictwa i Assistance powinien rozważyć ubezpieczenia wynikające z jego roli na jachcie.

Skiper osobiście odpowiada swoim majątkiem za wszystkie spowodowane osobom trzecim szkody wyrządzone podczas prowadzenia jachtu. Dlatego powinien wykupić odpowiedni, dodatkowy pakiet ubezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują takie pakiety dla skiperów niezawodowych i zawodowych. Skiper zawodowy to ten, który za swoją pracę pobiera wynagrodzenie – składki są dla niego wyższe niż dla amatora.

Ubezpieczenia skiper kupuje najczęściej na rok.

Jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie skipera?

Odpowiedzialność cywilną skipera – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w sytuacji, kiedy ubezpieczenie jachtu ich nie pokrywa. Ubezpieczenie takie najczęściej obejmuje również wypadki spowodowane rażącym niedbalstwem skipera.

Koszty ochrony prawnej – jeżeli za granicą będzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnika, ubezpieczenie pokryje niemałe koszty takiego postępowania.

Ubezpieczenie utraty czarterów – jeżeli skiper uszkodzi jacht tak, że nie będzie mógł płynąć w następny rejs czarterowy, właściciel jachtu może dochodzić od skipera pokrycia spowodowanych tym strat. Ubezpieczenie je pokrywa.

Ryzyko konfiskaty – jacht może zostać zaaresztowany w porcie w przypadku podejrzenia popełnienia czynu karalnego. W takiej sytuacji ubezpieczenie pozwali na wpłacenie kaucji, która pozwoli zwolnić jacht z aresztu lub pokryje straty właściciela wynikające np. z utraty kolejnych czarterów.

Przezorny zawsze ubezpieczony. A ubezpieczony to ten, kto dba o swoje finanse i bezpieczeństwo. Zanim więc porwie cię przygoda, dopełnij formalności, by w trakcie rejsu, a także po nim uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sign up to our newsletter!

jeden + 6 =