V čem spočívá charter lodi?

Pokud jste si nikdy od majitele lodi nepronajali loď, pravděpodobně se ptáte, jak vypadá charter jachty. Ale začněme od začátku.

Charter je zkrátka smlouva mezi nájemcem (tj. vy) a majitelem lodi (tj. provozovatelem lodí v přístavu).

Tato smlouva se vztahuje na pronájem konkrétní jachty v určitém čase z konkrétního místa za konkrétní částku. Pronajímáním jachty jste si jisti, že vyplujete na plavbu s přesně tou jachtou, kterou jste si vybrali, a přesně s vybavením uvedeným ve specifikaci plavidla.

Co znamená charter jachty?

Čili od předběžné rezervace k check-inu

Pronájem lodí na YACHTIC začíná počáteční rezervací. Po vyplnění dat získáte 5 dní na konečné rozhodnutí a platbu zálohy. Samozřejmě to můžete udělat okamžitě. Poté převedete určité procento částky a zbývající suma je obvykle uhrazena několik týdnů před plavbou. Až příjde den odjezdu, ukážete se se svou posádkou v určeném přístavu. Pokud zvolíte možnost s kapitánem, pravděpodobně na vás bude čekat. Společně se hlásíte majiteli nebo provozovateli lodě a převezmete jachtu. Při převzetí jachty je dobré zkontrolovat veškeré vybavení, zařízení a výstroj, včetně plachet, takeláže a vinčen. Obvykle s tím nejsou žádné problémy, ale jak říká staré přísloví: „důvěřuj ale prověřuj“. Po důkladné prohlídce jachty jdeme do kanceláře s majitelem lodi, kde podepisujeme přebírací protokol, platíme zálohu (a případné pojištění kauce) a dostáváme veškeré potřebné doklady týkající se jachty.

Pronájem lodě jednodušší než kdy jindy

Najděte nejlepší jachtu pro svou posádku a proveďte počáteční rezervaci platnou až 5 dní! Vytvořte si účet a získejte další 5% slevu z ceny pronájmu!

Zobrazit dostupné jachty

Odpočiňte si na palubě pronajaté jachty

Po převzetí lodě a ubytování už nezbývá nic jiného než uvolnit úvazná lana, zvednout kotvu a vydat se na plavbu! Pokud využíváte služeb profesionálního kapitána, pamatujte, že během tohoto týdne, dvou nebo tří týdnů bude vaším kapitánem, což znamená, že se celá posádka musí řídit jeho rozkazy. Záleží na tom vaše bezpečnost a pohoda při plavbě. Jste-li nováček, nejprve se seznamte s některými základními bezpečnostními pravidly, jako je „jedna ruka pro jachtu, jedna ruka pro sebe“ nebo skákání do vody, pouze když stojíte na kotvě. Jachta a veškeré vybavení na ní jsou obvykle velmi pevné a je obtížné je poškodit, ale přesto buďte opatrní, abyste nerozbili žádné plastové díly ani neztratili malé části, jako jsou šekle nebo kliky od vinčny. Tyto ztráty mohou stát hodně, což ovlivní vaši kauci.

Konec plavby: návrat do mariny, předání lodě a check-out

Ve většině zemí trvá pronájem jachty od soboty do soboty, takže když přijedeme do přístavu s jachtou, pravděpodobně nová posádka už čeká, aby se nalodina na stejnou loď. Čas předání jachty je vždy přesně definován a jakýkoli časový skok může mít za následek značnou částku. Každá charterová společnost na jachtě jasně stanoví výši pokuty, která bude účtována v případě zpoždění. Proto je dobré být s předáním jachty na čas nebo dokonce večer. Balení zavazadel den před návratem výrazně zlepší celý postup.

Po příjezdu do přístavu a hlášení majiteli lodi je proveden check-out, tj. vylodění a předání jachty. V této době by měla být jachta prázdná. Cena pronájmu obvykle zahrnuje povinný poplatek za úklid, takže tento problém máme obvykle zkrku. Předání lodě je stejné jako její převzetí, kromě toho, že se změní pozice – majitel lodi se tentokrát podívá na jachtu a zkontroluje, že nic nebylo poškozeno. Pokud není nic poškozeno a vše funguje tak, jak by mělo, majitel lodi podepíše přebírací protokol a vrací kauci, kterou jsme zaplatili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to our newsletter!

5 + 4 =