Jaké dokumenty jachty musíte mít na palubě?

Jak již pravděpodobně víte – charter jachty s vyhledávacím modulem YACHTIC.com je velmi jednoduchá a extrémně rychlá věc. Před nástupem do pronajaté jachty bychom se však měli nutně informovat o některých opravdu důležitých otázkách. Jedním z nich je bezpochyby znalost dokumentů jachty. Jaké dokumenty by nám měly být poskytnuty během pronájmu? Jaké dokumenty s sebou absolutně potřebujeme?

Sada dokumentů, které získáme, může být různá, ale vždy by měla obsahovat několik nejdůležitějších položek.

Nejdůležitější dokumenty lodi

Prvním nezbytným dokumentem, který musíme mít u sebou na jachtě – je certifikát jachty (licence jachty). Jedná se o osvědčení o registraci jachty, které obsahuje nejdůležitější informace o plavidle, jeho majiteli a parametry. Druhým nejdůležitějším dokumentem je potvrzení o pojištění jachty. Třetím dokumentem, a zároveň posledním z prioritních dokumentů, je seznam posádky. To je seznam všech, kteří jsou na jachtě. V některých zemích je to velmi důležitý dokument (např. v Chorvatsku), i když se může stát, že se budete plavit ve vodách země, která tento dokument zcela ignoruje. V každém případě byste se měli ujistit, že seznam posádky je zahrnut do vaší složky s dokumenty.

Zbývající dokumenty

Ve složce dokumentů jachty najdete mnohem více jiných dokumentů. V závislosti na vlajce jachty a zemi, ve které se nacházíte, se tyto dokumenty budou od sebe vždy mírně lišit. Mezi nimi je často min. rádiová licence, bezpečnostní osvědčení o záchranném voru, bezpečnostní karta. Jedná se však o dokumenty, které jsou mnohem méně důležité než dokumenty popsané v prvním bodě.

Je třeba zmínit důležitý prvek, kterým je telefonní číslo operátora. Obvykle se nachází na první stránce dokumentů. To se stane důležitým, když dojde k poruše nebo nehodě na jachtě. Používáte ho také, když máte problém s dokumenty jachty.

Před první plavbou v neznámých vodách je nutné se co nejvíce naučit zákonům a pravidlům, která v nich panují. Další informace o dokumentech potřebných na palubě naleznete na našem kanálu YouTube.

Při této příležitosti přejeme našim klientům v nadcházejícím roce 2019 mnoho úspěchů! Nechť je Nový rok plný profesionálních úspěchů, přináší spokojenost s realizovanými aktivitami a výzvami a také to nejlepší ve vašem osobním životě! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to our newsletter!

fifteen + seventeen =